ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

תבנית:להשלים

אשרי המאמין - טוב לו למאמין. ביטוי הנאמר בדרך כלל בלגלוג על אדם הנוטה להאמין בדבר שהסיכוי שאמונתו תתקיים, נמוך מאוד.

מקור הביטוי במתי - שליח ישו: 'אשרי המאמין ואינו רואה', תרגום בחזרה לעברית (מכתבי מתי ביוונית או לטינית) של הפסוק בתהלים: 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו'. ובהשפעת הפסוק במשלי: 'צדיק - באמונתו יחיה' (שמשמעותו המקורית: האדם עושה הצדק - יכול לתת אמון באחרים) ושתורגם בכתבי הנוצרים ל'איש - באמונתו יחיה'. על פי הנוצרים (לדוגמה פאול ב'אל הגלאטים') התורה והמצוות - כלומר הפולחנים בטלו, ובמקומם העיקר הוא 'האמונה', ומשמעות הפסוק: איש, כלומר כל אדם, יחיה - כלומר יכול לחיות, רק בזכות 'אמונתו', כלומר קבלת עיקרי הנצרות ללא עוררין.

'המאמין' כמילת פועל, מובא בנבואת ישעיהו: 'הנני יסד בציון אבן: אבן בֹחן! פינת יקרת! מוסד מוּסד! המאמין - ולא יחיש!'. שמשמעותו המקורית: הנאמן ונשאר, ואינו בורח. המושג "מאמין" וכן אמונה במשמעות 'בוטח בדבר' נמצא בספרות התלמודית בכמה מקומות, ובעקבותיהם, בכתבי הפרשנים והפילוסופים היהודים, הוסבר כ'מקבל את קיומו של דבר ללא צורך בהוכחה', לדוגמה: 'מאמין בתחיית המתים', או 'מאמין שהתורה מן השמים'.

המושג 'אשרי' והביטוי 'אשרי ה...' נמצא פעמים רבות בתהלים, ספר המתחיל במושג זה: 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים...'. הוא מופיע גם בסיפור מלכת שבא במלכים ובדברי הימים ('אשרי עבדיך אלה...'), וכן בישעיה. אחד מפסוקי התהלים 'אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך! - סלע.' הפך להיות הפתיח לחלק הזמירות שלפני התפילה, הן בתפילת שחרית והן במנחה, מיד לפני אמירת מזמור האלפא-בתא 'תהלה לדוד'.

התפילה: 'אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא', אחד משלשה עשר העיקרים שהולחנו בפיוט "אני מאמין" (אשר כל שורה בו מתחיל ב'אני מאמין' וממשיך באחד מ'עיקרי האמונה'), נאמר עם סיומה של התפילה (למעט בחלק מקהילות חב"ד שהחליפוה בקריאה: 'יחי אדוננו...') תפילה זו הולחנה ברכבת לאושוויץ בידי חסיד ויזניץ, ולחן זה זוהה עם השואה, ביחוד בסרטי שואה ישנים, של יד ושם, או מוזיאון מורדי הגטאות. לחנים נוספים התקבלו לפיוט וביניהם 'משיח משיח' של מרדכי בן דוד, שהיה להיט של הפועל גליל עליון, לפני כעשרים שנה.

עיקרים אלו הם היפוכם למעשה של ה'אמונה' הנוצרית, המסתפקת באמונת האדם, ואף 'מאמינה' במחילה של הרגע האחרון, בוידוי בלבד, ובלא כל צורך במעשה כפרה, ובחלק מהנצרות אף בלא חרטה. (אך דאגה שמא לא יספיק האדם להתוודות, ולכן הציעה לו להקדים ולעשות זאת באופן קבוע ויומיומי)

בימינו שני הביטויים, 'אשרי המאמין' ו'איש באמונתו יחיה' הפכו את טעמם, ומשמעותם כיום קשורה בסובלנות וקבלת כל 'אמונה' שהיא כאפשרית ומותרת, ואילו 'אשרי המאמין' נאמר בציניות, כביכול מראש ברור שמדובר בפתיות ואמונת שוטים. מעין: 'הלוואי, אבל מראש אנו יודעים שלא כך הוא, ורק המאמינים השוטים חושבים כך'

Advertisement