Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
פסודו של יום - על שבעת המינים והלוח החקלאי בגזר
-- משה פלאם (משתמש:פשוט)
חזרה לעמוד הראשי מאמרי פסודו של יום
שבעת המינים.jpg
מימין למטה בכיוון השעון: גפן, תאנה, רימון, זית, חיטה, שעורה, תמר

תובנות ממאמרו של אביתר כהן

זהו מאמר הרחבה והשלמה למאמרו המאלף של ד"ר אביתר כהן ביאור:שבעת המינים והלוח החקלאי מגזר בו ד"ר כהן, או אביתר, כפי שהוא מוכר לי מימי המלח"מ (המרכז לחקר מערות) בשנות התיכון ה'תש"ם וה'תשמ"א... כותב על שמות התקופות בלוח גזר, כתקופות של חדשיים או חודש, המתאימים לשבעת המינים - אך חלק ממינים אלו, שונה במקצת מהמוכר.

בהערה הראשונה שבמאמר המבואר, רמזתי לעניין המספרים בלועזית ובעברית, ובכך ששון (וחודש מרחשון החודש העברי השמיני) קשור עם שמן - (ואולי שון הוא Seven הוא שמן).

על חנוכה, שמן, שון ומרחשוון

מעניין לציין בהקשר זה שחנוכה, חג השמן - השמן במנורה והשמן בסופגניות, השמן בשמונה הנרות, השמן בשם בחשמונאים - חנוכה כולה רוויה שמן זית ואור. ובלחש אומר: שימו לב לחש, אולי מקורו ברחשי החישחוש הלוחשים בשעת טיגון השמן. ושמא זהו גם שורש שמו של השמן.

שמעתי לאחרונה שיעור מעניין מהרב שלום קורץ בבית שמש, שסיפר שלפי המדרש ראוי היה חנוכה להיות חג בכל מקרה - חג היום הקצר בשנה ותחילת התארכות הימים, אלא שעובדי האלילים "לקחו את החג אליהם". וחנוכה מהווה "תיקון" לכך. אם כן יום כ"ה בדצמבר, חג המולד של אותו האיש, ו"ראש השנה" הנחוג בראש חודש טבת יום הברית-דיי (בהיגוי יהודי אשכנזי: יום הבריסדיי) לפי שנת השמש - הם חג ה"אורים". ואכן אנו מכירים את האורות הדולקים בכל מקום בחג זה. השמן יוצא כשצריך אותו - כשהלילה ארוך ביותר. ושמא זו התאמה בין החקלאי לעצו, בדיוק לשם כך.

ולפיכך, יתכן שהמספרים תואמים את העונות. והחדשים או התקופות נעו לכאן ולשם - כפי שכיום ספטם-שבעטם זז משבע לתשע, אוקטו-שמונה זז לעשירי, נוב-תשע לאחד עשר, ודצם-עשר לשנים עשר.

הקשר בין עונות השנה והמספרים

נו שוין. בואו נסתכל על המספרים עם המידע החדש הזה.

-- מסמך בהתהוות ועמכם הסליחה. אשלים זאת בהמשך

 • אחת - Eight
 • שתי - Six (כי x היא התי"ו הקדומה, הסימן על ארגז הדגים או על דופן הספינה, או, סביר יותר, על לוחות התין ודפי הפפירוס). וכך הכתב הכנעני של המספר, מביא לנו דווקא את השש, שיתא בארמית וסיתא בערבית. ושמא המילה שתי קשורה בסתיו. ואולי זו דווקא שיתא?
 • תרי - Three, ובערבית תנין, ובעברית שנים כמו שיניים, ומודגשת האות שי"ן הנראית בכתב העתיק כשיניים W.
 • שלש - ובארמית תלת (בתי"ו רפויה הנשמעת כמו think). ונשמע כמו Three, ברי"ש מתגלגלת.

יש לצרף למלים הקשורות בשנים את המילה עשר באנגלית: תן. Ten - או תהן. ונשמע כמו תני - הערבי והארמי.

 • אביב ארבע - Four (פעור לפי הכתיב העתיק) ודומה לו: רבע. ובאנגלית קברדר Quarter.

והרבעה פירושה הזדווגות הבהמות וריבויין, ועיבור פירושו התפתחות צאצא "פרי בטן" והריון (מלשון הר).

 • קיץ חמש - חרמש וחימש - שפירושו לקצור תבואה בחרמש.
 • קיץ שש ובאנגלית Six ובארמית באמת: שיתא (כפי האותיות הכנעניות Six) ודומה לקץ - צליל פעולת קציר החיטים וכן צליל פעולת קיצוץ התאנים, ועקצוץ הקוצים בקיץ - מילה שמשמעותה סוף, וכנראה מקורה באחת מתופעות אלו או מצירוף כלשהו שלהם יחד. שת הוא כינוי לאיזור החלציים ואברי המין האנושיים שהיה מוסתר בחלקו אך מאוורר בארצות החמות.

יש לציין שבארמית ובערבית ובהיגוי לפי הכתב הכנעני של הכיתוב באנגלית, דומה מאוד למילה "שתי".

 • חורף שבע - שוון Seven. ובאותיות כנעניות Wbo או Swo והמספר העברי דומה בצלילו לביטוי השבדי Two (טבע, או טבו). ולעיל דיברנו על הקשר של שוון לשמן.
 • חורף שמונה - על הקשר לשמן הרחבנו קודם. ובאותיות הכנעניות Wfmn - וומן היא אשה ומקור הפוריות האנושית. כיום אישה שמנה אינה מזוהה עם יופי, אך בעת העתיקה היופי היה קשור לפוריות וכך אלות הפוריות היו שמנות, ומלכות מצרים ובאפריקה עד סמוך לימינו היו מלכות שמשמניהן הן אלו שהביאו להן את הכבוד וההערצה. לפי אליין מורגן בספרה "ירידת האשה" ובספרה "הקוף המימי", הסיבה לשומן נעוץ בהיותנו חיה, שבעבר בילתה את ימיה במים רדודים בהם השומן מגן מפני בריחת החום, בעוד פרווה אינה יעילה במים.
 • סתיו תשע - מלשון ישועה. ובכתב כנעני: TWO. (שניים באנגלית). וחזרנו לכל הנאמר סביב שתיים וטבע.
 • סתיו עשר - מלשון עושר ואצירה (בית אוצר). ובאנגלית קשור במילה העברית "תן". באותיות כנעניות OWR - שלנו.

תבנית:להשלים

ראו גם

פסודו של יום - על מספרים בעברית ובלעז - הבלתי צפוי - קשרים והקשרים של המספר בעברית ובלעז

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.