ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

על מלים עתיקות ובינלאומיות

מאמר העתיד לבוא (אך כבר הוחל בכתיבתו...) - על מלים עתיקות ובינלאומיות

( חזרה לפסודו של יום )

מלים עתיקות[]

בסרטים בהם מנסים לתאר את האדם הקדמון, הם אומרים מלים פשוטות בנות הברה אחת או שתיים. יש לשער שאכן תקשורת קדומה נסמכה על הגיות פשוטות מלוות בגובה צליל - כמו התקשורת אצל בעלי חיים רבים אחרים וביניהם גם הקופים.

עוד עוגה עוגה טוב טעים - שבמקור אולי נשמע כמו טיים וכמו המילה יין שבלועזית נהגית Wine וויין בהברה אחת משולבת (דיפטונג). בהגיה כזו של טעים המילה דומה לקריאה הלועזית יאמי או ים ים.

עוד מלים פשוטות וקדומות: אש, תן, קח, אח, אני (מי) / אנא, אתה, בא / תא / קם

תבנית:להשלים

מלים בינלאומיות[]

קריאות[]

קריאות תמהון[]

הַה! הָא! אוֹה! הוֹ! אוח! אוך! אהה! - ודומה לו Ouch, ואף מה!.

במקורו המילה מה נאמרת בקמ"ץ ונשמעת יותר כמו מו! ודומה לה באנגלית Oh.

תָּמֵהַ - מלשון 'מה?!' קריאה הנאמרת "מאליה" כתגובה לפליאה. הוצאת קול עוד בטרם הספקת לפתוח את פיך, ולאחר מכן פתיחת הפה והוצאת האויר, בתדהמה. תדהמה - כנ"ל. וכך גם נדהם - מאותה המשמעות.

פליאה מלשון 'אה?!' קריאה הנאמרת מאליה כתגובה לתמיהה. במקורו נהגתה המילה עם קמ"ץ באות אל"ף, לכן זו נשמעת יותר כמו קריאת או! ודומה לה באנגלית !Oh.


נדם, דום דממה - הינם תגובות הפוכות של שתיקה בעקבות תדהמה, ודומה להם באנגלית המילה לאילם - Dumb דום, או בגרמנית Tumb תָּם - מילים שמשעותם המקראית דומה, ושנהגו באופן דומה במקור כאשר הקמ"ץ נשמעה יותר כחול"ם של ימינו - בדומה למילה תום במשמעות תמימות.

יתום בא כנראה מהשתיקה הנדהמת של הילד או הנער הקולניים בדרך כלל. ותום במשמעות שלמוּת או במשמעות סיום גם היא מגיעה כנראה מהשאלת המושג להגעה לקצה (קצה - מצליל קיצוץ התאנים בקיץ או צליל הקוצים שדורכים עליהם בעונה זו - קץ וקצה השנה לקראת החורף החדש). אם כן היתום הדומם והשותק, שתמו דבריו ונגמרו, הוא גם מישהו שהגיע לתום וסוף נעוריו.

מילות הקריאה כמו אהה, וכן אוה, בשפות ארופאיות משמעותן הבנה ואישור תקשורתי. בערבית, תוך דיבור ושיחה, המאזין מדי פעם משמעה צליל 'אה' שמשמעותו "כן", וכך בגרמנית (ובסלנג אנגלי) המילה יא משמעותה כן - yeah, yah.

תבנית:להשלים

קריאות אזהרה ושימת לב[]

הֵיי! הו! הוא! (אולי גם: אש!) הנה! ראֵה! - אם כן מקור המילה ראיה באה אולי מקריאה לאחרים להביט ולראות אף הם במראה אשר בה הרואה חוזה וקורא. (ושמא גם חוזה מקורו מלשון קריאת הצופה הקורא זה או הזה! ומצביע על הדבר. בארמית - דא (ושמא הארמית נהגית כמו אותיות th באנגלית במילה that שמשמעותה "ההוא" או this שמשמעותה זה.) ובערבית הד'א.

הרועה הבדואי קורא לעדרו ומדרבן אותם ברי"ש מתגלגלת - ברא! ברח! ררררר! וגם ררררעה! - בקולו המרעים עליו למשוך את תשומת לב כבשיו.

תבנית:להשלים

ברכות[]

ברכות הנאמרות מאיש לרעהו או אישה לרעותה, כמו היי, ביי, הלו, שלום, אהלן, קשורות זו לזו מבחינה צלילית.

בעלות המשמעות המרובה ביותר הן אהלן - אוהלינו, במשמעות: הנה אהלינו פתוח בפניכם, ובליווי תנועת יד מזמינה, וכן שלום שמשמעותו קבלה, ודומות לה וולקום או ויר קומן שמשמעותם בטוב תבוא, או 'בוא נא'.

תבנית:להשלים

Advertisement