ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

איך אומרים בעברית אינטואיציה?

תובנה.

אחת התובנות החשובות שהיו לי, היא התובנה שאפשר לדבר עברית בלי לועזות. מצד שני, ברגע שאומרים "תובנות שהיו לי" מיד נלכדים במלכודת הלועז. אולי צריך למצוא פועל לתובנה. להתבונן?

אחת התובנות שחשתי? שהותבנו לי?

אחרי שהתבוננתי בדבר, אחזה בי תובנה, שמילה זו, איך שלא תיאמר, זרה לעברית.

Advertisement