ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement
איך אומרים בעברית אוקיי ?
איך אומרים אוקיי בעברית צחה ?
יש מלה בעברית ל OK ?
How do you say OK in Hebrew ?

אל תגידו אוקיי אוקיי? תגידו טוב. טוב?

חיילות אימצו קיצור של בסדר ואומרות - בס... בסה?

לא, עדיף טוב. טוב?

Advertisement