ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

זהו דף על ועדת העברית - המתעקשים לקרוא לעצמם האקדמיה ללשון העברית. ועדה היושבת בתוך בית הספר הגבוה, המתעקש לקרוא לעצמו האוניברסיטה העברית.

באתר המרשתת של ועדת הלשון, יש רשימת חלופות למלים לועזיות. בדרך כלל מדובר במילה יחידה, ללא הצעת מספר ביטויים או מונחים קרובים. כמו כן הם אינם מתרגמים את המילה לפי שימושה הנהוג, אלא לפי הגדרתה המילונית, או אחת מהגדרות אלו. בכך יש יתרון לאתר ויקעברית שלנו.

לעומת זאת, לאתר ועדת העברית רשימה גדולה ומלאה בהרבה מזו כאן, ואנו תקווה שככל שיחלוף הזמן, ויצטרפו משתמשים חדשים, נשלים את הרשימה עם מלים נוספות.

ראו דף החלופות באתר ועדת העברית.

Advertisement