ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

למילון העברי ללועזות | חזרה לעמוד הראשי

מאמר שיש להשלים
מלות מפתח: סלקציה, ברירה, דרוויניזם, אבולוציה, התפתחות, אימרג'נס
איך אומרים בעברית אבולוציה
איך אומרים בעברית דרוויניזם
דארויניזם?

מושגים

  • תורת ההתפתחות
  • התפתחות
  • משנת ההתפתחות
  • גישת ההתפתחות
  • שיטתו של דרווין
  • ברירה טבעית (ולא: סלקציה טבעית)

לועזות

  • אבולוציה evolution - התפתחות
  • אימרז'נס emergence, emerged - תפוקה, בירור, התברר, הפקה, פועל יוצא, נביעה, נובע ממנו, התבהר, הזדהה, מאליו, נגלה או התגלה, זוהה עם הזמן, הפך עם הזמן (או: בבא העת)
  • סלקציה selection - מושג שהושאל לרציפי הרכבת במחנות המוות של המשטר הגרמני, שראה עצמו כצעד הבא (והמתקדם) של הטבע בהתפתחותו. ברירה, וברירה טבעית, בחירה, בירור, הפרדה, סיווג, זיהוי.

מאמר על ההתפתחות

התפתחות נראית לעין בכל רגע. צמחים מתפתחים. תינוקות מתפתחים. כל בעלי החיים מתפתחים. האדמה בגינה משתנה ומתפתחת בעקבות הגשם ובעקבות נמלים.

רעיון הברירה הטבעית נשען על הגילוי שכל בעלי החיים והצמחים הם למעשה קבוצות תאים המתפתחים מתא בודד במהלך חייהם, על העובדה שבעלי חיים מעבירים תכונות בתורשה, ועל העובדה שחקלאים בוררים את הצאצאים ומשביחים את הדור הבא לשביעות רצונם. גישת ההתפתחות טוענת שבאופן טבעי, הצאצאים של עולם החי הנותרים בחיים הם אלו אשר מתאימים לתנאי החיים שבסביבתם, וכך נוצרת "ברירה טבעית" של פרווה לבנה בסביבה של שלג. בחומר התורשתי בתאי בעלי החיים השונים, ניתן למצוא שכבות של התאמה לתנאים שונים שעברו במהלך קיומם. חלק משכבות אלו אף מופיעים ונראים ומשתנים במהלך התפתחותם משלב הביצה והזרע לשלב הבוגר. לדוגמה לרוב היונקים יש בשלב כלשהו זימים באזור הצוואר שנעלמים מאוחר יותר.

עם הזמן רעיונות גישת ההתפתחות עברו לתחומים נוספים כמו ההתפתחות בהנחלת תרבות וידע, ואפילו התפתחות ממשית של היקום.

מעניין לציין שגישת ההתפתחות אומצה בין היתר בידי קבוצות אלימות ומהפכניות, ונדחתה על ידי הממסד הדתי והשמרן ברחבי העולם, אך למעשה אין בינה ובין שתי הקבוצות הללו דבר וחצי דבר. באופן מפתיע - דווקא הקריאה בתנ"ך, ביחוד לפי פירושו היהודי המסורתי, תומכת ומובילה למחשבה זו שכל עולם החי מגיע ממקור אחד, והלך והתפתח אל מה שהוא כיום, ובניגוד לקבוצות האלימות והמהפכניות, נראה שאף הממסד עצמו הוא חלק יסודי בעולם החי ועולם הטבע.

Advertisement