ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

למילון העברי ללועזות | חזרה לעמוד הראשי

מאמר שיש להשלים
מלות מפתח: סלקציה, ברירה, דרוויניזם, אבולוציה, התפתחות, אימרג'נס

מושגים בתחום[]

התפתחות, ברירה טבעית (ולא: סלקציה טבעית), תורת ההתפתחות, גישת ההשתלשלות, תורשה, תולדה, שיטתו של דרווין, שיטתו של למרק, חתירה למטרה, אקראיות, ברירה מלאכותית, הסתגלות, התאמה, גומחה טבעית, חברת צומח, חברה סביבתית, קיימות, מערכות מקיימות, הכחדה, התפתחות המינים, תולדות החי והאדם, התפתחות היקום והחומר, מדעי היקום, מדעי החיים.


לועזות[]

  • אבולוציה evolution - התפתחות
  • אימרז'נס emergence, emerged - תפוקה, בירור, התברר, הפקה, פועל יוצא, נביעה, נובע ממנו, התבהר, הזדהה, מאליו, נגלה או התגלה, זוהה עם הזמן, הפך עם הזמן (או: בבא העת)
  • סלקציה selection - מושג שהושאל לרציפי הרכבת במחנות המוות של המשטר הגרמני, שראה עצמו כצעד הבא (והמתקדם) של הטבע בהתפתחותו. ברירה, וברירה טבעית, בחירה, בירור, הפרדה, סיווג, זיהוי.
  • סימביוזה symbiotic - הדדיות, שיתוף פעולה חיוני, חיי תלות הדדי: מערכת חיים של שני צמחים או יצורים הדרושים האחד למען השני באופן קבוע ובלתי ניתן להפרדה. מערכת כזאת קיימת אפילו בתוך התא החי עצמו של רוב היצורים העיליים, בין המיטוכונדריון - אברון הנשימה של התא, המתנהל באופן עצמאי מבחינת התורשה וההתרבות, ושאר התא.
  • מוטציה mutation - המזרה, הזחה (לפי מתרגמי ספרי מדע בדיוני), תשנית (לפי ועד הלשון העברי), שינוי תורשתי אקראי, הזרה, משונה.
  • מוטנט mutant - הֵמְזֵר, מוזח (כנאמר לעיל), משונה, מושנת (כנאמר לעיל), עבר שינוי תורשתי אקראי.

מאמר על ההתפתחות[]

התפתחות נראית לעין בכל רגע. ההשתלשלות בעולם החי בולטת בכל אשר נביט. צמחים מתפתחים. תינוקות מתפתחים. כל בעלי החיים מתפתחים. דו-חיים כמו צפרדעים וסלמנדרות וכל הממלכה העצומה של החרקים עוברים גלגולים, מראשן החי במים לקרפדה על היבשה, ומביצים דרך זחל לגולם ולבסוף לשפירית, צרעה, עש או פרפר יפהפה. גם האדמה בגינה הביתית משתנה ומתפתחת בעקבות הגשם ובעקבות נמלים ותולעים ועוברת תהפוכות נראות לעין, בעיקר לעין מי שמגדלים תולעים ומפתחים ערימת דשן בגינתם.

התפתחות בין דורית נראית גם היא לעין כל מי שרק טורח להביט. התפתחות בין דורית נצפית בקלות, הן ברמה הזעירה והתאית - הנראים רק בעזרת שַזְעֵר (מיקרוסקופ בלע"ז), וביתר שאת ביצורים המתרבים במהירות, לעתים בקצב של פחות משניה אחת לדור. גישת ההתפתחות או "תורת ההתפתחות" דנה בעיקר בהתפתחות על ידי ריבוי מיני, התרבות בה יש שני מגדרים - "זכר" הנושא את הזרע ובדרך כלל פעיל יותר, ו"נקבה" פוריה, הנושאת בחובה ביציות והמטילה את הביצים הַמוּפְרוֹת, או המולידה את הוולדות, ובדרך כלל גם מטפלת בצאצאים.

ההִתְרַבוּת המינית מגבירה את השונות והמגוון, ובה רבים ההֵמְזֵרִים (מוטנטים בלע"ז. הועד ללשון העברית הציע "מושנתים", מתרגמי ספרות מדע בדיונית וסרטים הציעו "מוזחים") הנולדים אך נדחים על ידי הסביבה ומתים בתהליך ההתאמה וההסתגלות הנמשכת תמיד. חייהם של השורדים קובעים למעשה את התכונות שימשיכו הלאה בתורשה, ובכך קובעים את ה"הסתגלות" וההתאמה לסביבה.

רעיון הברירה הטבעית נשען על מספר גילויים:

א. גילוי התא החי: הגילוי שכל בעלי החיים והצמחים הם למעשה קבוצות תאים, אשר מתחילים את חייהם מהתפתחות ושכפול של תא בודד אחד.
ב. התורשה: תשומת הלב לעובדה שבעלי חיים מעבירים תכונות

רעיון הברירה הטבעית נשען על מספר גילויים:

א. גילוי התא החי: הגילוי שכל בעלי החיים והצמחים הם למעשה קבוצות תאים, אשר מתחילים את חייהם מהתפתחות ושכפול של תא בודד אחד.
ב. התורשה: תשומת הלב לעובדה שבעלי חיים מעבירים תכונות בתורשה, ושרבים מתכונות אלו דומים בכל מיני בעלי החיים.
ג. הברירה המלאכותית: תשומת לב לעובדה שחקלאים בוררים את הצאצאים ומשביחים את הדורות הבאים של הצמחים ובעלי החיים שברשותם לשביעות רצונם, ולפי תכונות שהחקלאים בוחרים מראש להדגיש, להגביר, לשנות או להעלים. למשל, בתוך מאתיים השנים האחרונות פותחו ציפור התוכון הכחול ופרי הבננה, ושניהם לא היו קיימים קודם. פיתוח זה נעשה על ידי בחירת הורים מתאימים וזיווגם החוזר ונשנה עד קבלת התוצאה הרצויה, ונטישת הצאצאים שלא הפיקו את התכונות הרצויות.

גישת ההתפתחות טוענת שבאופן טבעי נולדים צאצאים רבים ושונים, אך צאצאי עולם החי - צמחים, בעלי חיים, חידקים, פטריות זעירות, ואפילו נגיפים (שאינם חיים בפני עצמם), הנותרים בחיים הם אלו אשר מתאימים לתנאי החיים שבסביבתם, וכך נוצרת "ברירה טבעית" של פרווה לבנה בסביבה של שלג, ומותם של פרוות כהות, הנראות על ידי אויבי בעל החי והמותקפות על ידן. נוצרות חברות הדדיות (סימביוזה) המקיימות האחת את השניה, ובמצבים מסויימים נוצרים מערכות היזון חוזר המגבירים את ההתפתחות להסתגלות מסוג אחד המשמר את עצמו.

בחומר התורשתי בתאי בעלי החיים השונים, ניתן למצוא שכבות של התאמה לתנאים שונים שעברו במהלך התפתחותם בדורות הקודמים. חלק משכבות אלו אף מופיעים ונראים ומשתנים במהלך התפתחותם משלב הביצה והזרע לשלב הבוגר. לדוגמה לרוב היונקים יש בשלב כלשהו זימים באזור הצוואר שנעלמים מאוחר יותר.

הגיון התפתחותי[]

לפי גישת ההתפתחות, כל דבר משתלשל לאורך זמן ומותאם בהדרגה לסביבתו, כל עוד הסביבה יציבה. אם ניתן להראות שסביבה מסויימת היא יציבה, או אם ניתן לדעת מה בעבר היתה הסביבה היציבה באיזור מסויים, אפשר למצוא את ההגיון ההתפתחותי לכל תכונה שאנו רואים במין מסוים של יצור מממלכת החי והצומח שאות�גיון התפתחותי מוכח וברור. הכליה המשמשת לסילוק מלחי החנקות ולאיזונן בגוף האדם נמצאת לכל אורך ההתפתחות בבעלי חיים עם איזור ברור ואחיד בחומר התורשתי בו ההוראות התורשתיות "כתובות" אך עם הסתגלות והתאמה נמשכים החל ממצב של יצורי מים מלוחים, ועד ליצורי המים המתוקים, הדו חיים ויצורי היבשה.

כך גם אברי הנשימה התפתחו באופן ברור מאברי האיזון בדגים, והריאות המתאימים לתנועה מרובה ומהירה בעופות מסויימים התפתחו לאברים קלי משקל ומרובי חמצן. בכל היצורים היבשתיים אנו מוצאים התפתחות הדרגתית של הלב בהתאם להתפתחות הריאות והתאמתם למצב.

בלוטת השינה במוח האנושי ובמוחות היונקים כולם, התפתח באופן ברור מ"העין השלישית" הנמצאת בראשם של יצורים רבים וביניהם עופות, והיכולה לחוש קיום אור מבעד לקליפת המוח הדקה.

דוגמה פשוטה אפשר לראות בהתאמת מקוריהם של ציפורים המותאמים לסביבתם: ארוך ודק לשליפת תולעים מן הבוץ, צר ומאונקל לצורך אכילת המזון הנטרף בציפרניים, שטוח ורחב לתפיסת דגים, או ארוך קשוח וצינורי בהמשך לצוואר על מנת לעוט על נבילות ולנבור בתוכם.

יצירת החיים הראשונים[]

גישת ההתפתחות נמשכת אחורה מעבר להתפתחות והשתנות ההדרגתית של המינים מדור לדור, וטוענת טענה דומה גם לגבי עצם המנגנונים הקיימים של כל עולם החי והקשור אליו. לפי גישה זו, מצב אקראי בחומר הוביל להתפתחות תהליכים ומנגנונים קדומים הדומים לאלו הקיימים בבעלי החיים כיום, ושהשתלשלו במשך שנים רבות עד שהביאונו למערכות החי כיום שחלקן מורכבות מאוד וחלקן נותרו פשוטות כשהיו.

ההתפתחות המוסר והבחירה החפשית[]

עם הזמן רעיונות גישת ההתפתחות עברו ושימשו בתחומים נוספים כמו חקר הנחלת התרבות והידע, חקר החשיבה הבקרה והשליטה - שיש הרואים בה תוצר של תהליכי התפתחות עצביים וחשמליים מהירים ומיידיים, ואפילו להבנת ההתפתחות הממשית של היקום.

מעניין לציין שגישת ההתפתחות אומצה בין היתר בידי קבוצות אלימות ומהפכניות, ובה בעת נדחתה על ידי הממסד הדתי והשמרן ברחבי העולם. אך למעשה אין בינה ובין שתי הקבוצות הללו דבר וחצי דבר. האימוץ בידי הקבוצות האלימות - יסודו בתפיסות שגויות וחסרות ביקורת, ובאופן דומה הדחייה של הממסדים השמרניים, לפיהם רעיונות ההתפתחות מסוכנים ונוגדים את המוסר האנושי - אף הן בד"כ בטעות יסודן, שכן לתפישה המוסרית ולמסורות התרבות האנושית עצמה יש אחיזה חזקה בסיבתיות התפתחותית, ומקום נרחב לשימור ואף חיזוק תפישות מוסריות (אם כי אלו נתונים לביקורת ולמחלוקת).

באופן מפתיע - דווקא הקריאה בתנ"ך, ביחוד לפי פירושו היהודי המסורתי, תומכת ומובילה למחשבה זו שכל עולם החי משתלשל ומתפתח ממקור אחד, והלך והתפתח אל מה שהוא כיום. רבים מרעיונות הגישה המדעית להתפתחות בתחומים שונים החל דווקא מדימויים שניתנו בתנ"ך.

ומן הצד השני, בניגוד לדעתם של הקבוצות האלימות והמהפכניות, נראה שאף הממסד השמרני והתרבות הדתית עצמם הם חלק יסודי ונחרץ מעולם החי ועולם הטבע. מדענים והוגי דעות כמו החכמה (פרופסור בלע"ז) מרי מידגלי הראו שמתוך גישה מציאותית וחומרית זו של התפתחות היקום, ניתן למצוא את ההגיון ההתפתחותי והחשיבות של רעיונות המוסר ושיתוף הפעולה, לצורך קיום העולם והטבע, והאדם בתוכם.

רעיון ההתפתחות נושק לנושאים אחרים של צמצום והמעטה (מינימליזם ורידוקציוניזם), חמריות, גורליות ואקראיות המשליכים על סוגיות בתחום חופש הדעה וחופש הבחירה ושאלות מוסריות. אך למעשה רעיון ההתפתחות מופרד מכל אלו, ועומד בפני עצמו.


איך אומרים בעברית אבולוציה
איך אומרים בעברית דרוויניזם
דארויניזם?
Advertisement