איך אומרים בעברית Oh My God?
איך אומרים בעברית OMG
יש דרך להגיד בעברית צחה או מיי גוד ?
  • מה רבו מעשיך, מה רבו מעשיך השם , זה שיא המרבו , איזה מרבו
  • השם ישמור
  • רחמנא ליצלן (עולי חצבייא מלבנון הגרים כיום בישוב אפרת נוהגים להשתמש בביטוי זה)
  • אדושם
  • אלוהים אדירים
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.