ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

ויקעברית אוטומטי איך אומרים בעברית אוטומטי

אוטומטי automatic- מאליו, מכני, פועל מעצמו, בשליטה עצמית, נחיה עצמית, ללא מפעיל (ללא טייס, ללא נהג וכדו'), עצמאי

מונחים קשורים: ממוחשב, מתוקשב (פועל באמצעות תקשורת ומחשבים), כגולם, (כגולם שקם על יוצרו), נשלט, הנחיה עצמית, הפעלה מראש, ללא מגע יד אדם, מלאכותי.

Advertisement