ויקעברית אדמיניסטרטור איך אומרים בעברית אדמיניסטרטור

אדמיניסטרטור administrator - מנהל, מנהלן, אחראי, אמרכל, סדרן, אב בית

מונחים קשורים: מנהל המערכת, מנהל מערכות, מנהל מערכתי, מנכ"ל (מנהל כללי), פקיד, בכיר, שרת

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.