ויקעברית wikivrit Wiki
Advertisement

ויקעברית אבולוציה

איך אומרים בעברית אבולוציה?

אבולוציה evolution - התפתחות (ר' שם גם: emergence - אימרז'נס, ומושגים נוספים בתחום)

Advertisement